Bảng màu FF 2023: Màu phát sáng, dạ quang, đậm nghiêng

Cách làm bột dạ quang phát sáng
Cách làm bột dạ quang phát sáng

Những anh em nào chơi Free Fire ắt hẳn đều biết đến bảng màu FF. Bảng màu này sẽ giúp anh em tạo được dòng tiểu sử có màu đẹp hơn so với kiểu mặc định và làm tài khoản của mình nổi bật hơn. Vậy thì anh em hãy cập nhật ngay những bảng màu Free Fire mới nhất và cách sử dụng bảng màu này do Infofinance cung cấp sau đây.

Mục lục

 • 1 Bảng màu FF là gì?
 • 2 Có những bảng màu FF nào?
 • 3 Tổng hợp những bảng màu FF mới nhất
 • 4 Cách sử dụng bảng màu FF đơn giản
 • 5 Cách đổi màu chữ trong game Free Fire
 • 6 Lưu ý khi dùng bảng màu FF

Bảng màu FF là gì?

Bảng màu FF hay còn gọi là bảng màu chữ trong game Free Fire đình đám, trong tiếng anh bảng màu này được định nghĩa là Color Hex Code. Thuật ngữ này sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mỗi mã màu trong bảng màu FF sẽ được xác định bằng những giá trị thập lục phân. Mỗi màu chữ sẽ có đại diện riêng biệt với 3 giá trị khác nhau. Từ đây người chơi có thể xác định được từng cấp độ của từng màu thành phần trong bảng màu FF.

Bảng mã màu FF thường sẽ bắt đầu với dấu #, sau đó sẽ là các giá trị HEX hoặc 3 cặp giá trị HEX. Chẳng hạn như #ADF644. Bên cạnh ứng dụng mã màu này vào game Free Fire, người ta còn ứng dụng vào những đoạn code HTML rất hiệu quả.

bảng màu ff

Có những bảng màu FF nào?

Trước khi tìm hiểu cụ thể từng bảng màu Free Fire thì chúng ta hãy xem hiện nay game này đang hỗ trợ những mã màu nào:

+ Mã màu chữ nghiêng: Đây là mã màu được quan tâm nhiều nhất. Khi áp dụng mã màu này thì các dòng chat hay tiểu sử của tài khoản người chơi đều có thể được hiển thị chữ nghiêng.

+ Mã màu chữ phát sáng: Với những mẫu chữ mặc định hay những form chữ sẵn có của nhà phát hành game thì không có gì được gọi là nổi trội. Vì vậy khi áp dụng mã màu chữ phát sáng vào thì mẫu chữ đó sẽ tạo điểm nhấn lớn cho tài khoản của người chơi.

+ Mã màu chữ đậm: Nếu game thủ chơi Free Fire muốn nhấn mạnh một vấn đề gì đó hơn bình thường thì có thể chọn mẫu chữ in đậm ngay.

+ Những mã màu khác: Bên cạnh đó cũng có khá nhiều anh em chọn các mã màu trắng, đỏ, đen,… và những cỡ chữ lớn. Bảng màu FF có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em khám phá, đủ mọi tone màu từ cơ bản cho đến màu rực rỡ.

Tổng hợp những bảng màu FF mới nhất

Để giúp anh em phân biệt các bảng màu FF mới cập nhật hiện nay thì sau đây Infofinance.vn sẽ cung cấp từng bảng màu cụ thể để mọi người tham khảo:

Bảng màu FF full chuẩn nhất

Dưới đây là bảng màu FF full được cập nhật mới nhất. Cách dùng bảng màu này khá đơn giản, anh em muốn chọn màu nào thì có thể copy cú pháp của mã màu đó và dán vào nơi yêu cầu trong game Free Fire là được:

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011

Bảng màu FF CMYK mới nhất

Bên cạnh bảng màu FF full, anh em có thể tham khảo thêm bảng mã màu CMYK sau đây:

STT C M Y K R G B HEX-16
1 0 100 100 45 139 0 22 #8B0016
2 0 100 100 25 178 0 31 #B2001F
3 0 100 100 15 197 0 35 #C50023
4 0 100 100 0 223 0 41 #DF0029
5 0 85 70 0 229 70 70 #E54646
6 0 65 50 0 238 124 107 #EE7C6B
7 0 45 30 0 245 168 154 #F5A89A
8 0 20 10 0 252 218 213 #FCDAD5
9 0 90 80 45 142 30 32 #8E1E20
10 0 90 80 25 182 41 43 #B6292B
11 0 90 80 15 200 46 49 #C82E31
12 0 90 80 0 223 53 57 #E33539
13 0 70 65 0 235 113 83 #EB7153
14 0 55 50 0 241 147 115 #F19373
15 0 40 35 0 246 178 151 #F6B297
16 0 20 20 0 252 217 196 #FCD9C4
17 0 60 100 45 148 83 5 #945305
18 0 60 100 25 189 107 9 #BD6B09
19 0 60 100 15 208 119 11 #D0770B
20 0 60 100 0 236 135 14 #EC870E
21 0 50 80 0 240 156 66 #F09C42
22 0 40 60 0 245 177 109 #F5B16D
23 0 25 40 0 250 206 156 #FACE9C
24 0 15 20 0 253 226 202 #FDE2CA
25 0 40 100 45 151 109 0 #976D00
26 0 40 100 25 193 140 0 #C18C00
27 0 40 100 15 213 155 0 #D59B00
28 0 40 100 0 241 175 0 #F1AF00
29 0 30 80 0 243 194 70 #F3C246
30 0 25 60 0 249 204 118 #F9CC76
31 0 15 40 0 252 224 166 #FCE0A6
32 0 10 20 0 254 235 208 #FEEBD0
33 0 0 100 45 156 153 0 #9C9900
34 0 0 100 25 199 195 0 #C7C300
35 0 0 100 15 220 216 0 #DCD800
36 0 0 100 0 249 244 0 #F9F400
37 0 0 80 0 252 245 76 #FCF54C
38 0 0 60 0 254 248 134 #FEF889
39 0 0 40 0 255 250 179 #FFFAB3
40 0 0 25 0 255 251 209 #FFFBD1
41 60 0 100 45 54 117 23 #367517
42 60 0 100 25 72 150 32 #489620
43 60 0 100 15 80 166 37 #50A625
44 60 0 100 0 91 189 43 #5BBD2B
45 50 0 80 0 131 199 93 #83C75D
46 35 0 60 0 175 215 136 #AFD788
47 25 0 40 0 200 226 177 #C8E2B1
48 12 0 20 0 230 241 216 #E6F1D8
49 100 0 90 45 0 98 65 #006241
50 100 0 90 25 0 127 84 #007F54
51 100 0 90 15 0 140 94 #008C5E
52 100 0 90 0 0 160 107 #00A06B
53 80 0 75 0 0 174 114 #00AE72
54 60 0 55 0 103 191 127 #67BF7F
55 45 0 35 0 152 208 185 #98D0B9
56 25 0 20 0 201 228 214 #C9E4D6
57 100 0 40 45 0 103 107 #00676B
58 100 0 40 25 0 132 137 #008489
59 100 0 40 15 0 146 152 #009298
60 100 0 40 0 0 166 173 #00A6AD
61 80 0 30 0 0 178 191 #00B2BF
62 60 0 25 0 110 195 201 #6EC3C9
63 45 0 20 0 153 209 211 #99D1D3
64 25 0 10 0 202 229 232 #CAE5E8
65 100 60 0 45 16 54 103 #103667
66 100 60 0 25 24 71 133 #184785
67 100 60 0 15 27 79 147 #1B4F93
68 100 60 0 0 32 90 167 #205AA7
69 85 50 0 0 66 110 180 #426EB4
70 65 40 0 0 115 136 193 #7388C1
71 50 25 0 0 148 170 214 #94AAD6
72 30 15 0 0 191 202 230 #BFCAE6
73 100 90 0 45 33 21 81 #211551
74 100 90 0 25 45 30 105 #2D1E69
75 100 90 0 15 50 34 117 #322275
76 100 90 0 0 58 40 133 #3A2885
77 85 80 0 0 81 31 144 #511F90
78 75 65 0 0 99 91 162 #635BA2
79 60 55 0 0 130 115 176 #8273B0
80 45 40 0 0 160 149 196 #A095C4
81 80 100 0 45 56 4 75 #38044B
82 80 100 0 25 73 7 97 #490761
83 80 100 0 15 82 9 108 #52096C
84 80 100 0 0 93 12 123 #5D0C7B
85 65 85 0 0 121 55 139 #79378B
86 55 65 0 0 140 99 164 #8C63A4
87 40 50 0 0 170 135 184 #AA87B8
88 25 30 0 0 201 181 212 #C9B5D4
89 40 100 0 45 100 0 75 #64004B
90 40 100 0 25 120 0 98 #780062
91 40 100 0 15 143 0 109 #8F006D
92 40 100 0 0 162 0 124 #A2007C
93 35 80 0 0 143 0 109 #AF4A92
94 25 60 0 0 197 124 172 #C57CAC
95 20 40 0 0 210 166 199 #D2A6C7
96 10 20 0 0 232 211 227 #E8D3E3
97 0 0 0 10 236 236 236 #ECECEC
98 0 0 0 20 215 215 215 #D7D7D7
99 0 0 0 30 194 194 194 #C2C2C2
100 0 0 0 35 183 183 183 #B7B7B7
101 0 0 0 45 160 160 160 #A0A0A0
102 0 0 0 55 137 137 137 #898989
103 0 0 0 65 112 112 112 #707070
104 0 0 0 75 85 85 85 #555555
105 0 0 0 85 54 54 54 #363636
106 0 0 0 100 0 0 0 #000000

Bảng màu FF đậm

Muốn có được bảng màu FF in đậm thì mọi người chỉ cần thêm cú pháp [b] vào trước các mã màu trong bảng màu FF full ở trên và đoạn chat mà mình muốn nhập. Ví dụ như: [b] [00FFFF] Xin chào mọi người.

Bảng màu FF chữ nghiêng

Anh em muốn sử dụng bảng màu FF phát sáng thì chỉ cần thêm cú pháp [i] vào trước mã màu trong bảng màu Free Fire full ở trên và đoạn chat mà mình muốn nhập. Chẳng hạn như [i] [0000AA] Mọi người khỏe không.

bảng màu ff

Bảng màu ff phát sáng, dạ quang

Để thiết lập bảng màu FF phát sáng hay bảng màu FF dạ quang thì mọi người cần thêm cú pháp [99FFCC] vào trước mã màu trong bảng màu Free Fire full ở trên và đoạn chat mà mình muốn nhập. Chẳng hạn như: [99FFCC] [CC3399] Hello anh em.

bảng màu ff

Cách sử dụng bảng màu FF đơn giản

Khi đã tìm hiểu tất cả bảng màu mới nhất trong app game Free Fire, giờ đây anh em có thể sử dụng bảng màu này với các thao tác sau đây:

+ Bước 1: Tại giao diện trò chơi, mọi người nhấp vào biểu tượng chứa ảnh đại diện ở góc trên phía trái màn hình > Sau đó nhấp vào trong biểu tượng chỉnh sửa thông tin.

Bảng màu ff

+ Bước 2: Lúc bảng thông tin của tài khoản xuất hiện > Mọi người nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ở phần chữ ký.

Bảng màu ff

+ Bước 3: Mọi người nhập mã màu FF và kèm theo nội dung tùy ý. Anh em cần lưu ý rằng mã màu luôn phải để trong dấu ngoặc vuông, ví dụ [CC3399] > Nhấp vào OK là hoàn tất.

bảng màu ff

+ Bước 4: Sau đó mọi người quay lại phần thông tin tài khoản sẽ thấy chữ ký đã thay đổi sang màu mà anh em đã chọn.

Bảng màu ff

Cách đổi màu chữ trong game Free Fire

Nếu anh em muốn cuộc trò chuyện trong game Free Fire của mình với bạn bè có nhiều màu sắc thú vị hơn với các dòng chữ in nghiêng, in đậm hay đổi màu sắc liên tục thì có thể thực hiện theo những bước sau đây:

– Bước 1: Đăng nhập game Free Fire > Chọn vào mục Chat trong game.

– Bước 2: Để đổi màu chữ thì ở ô nhập chữ trò chuyện, mọi người hãy nhập như sau:

+ Chẳng hạn anh em muốn nhập là “Xin chào mọi người” và chữ đó có màu xanh lá cây thì có thể nhập theo cú pháp: [00ff00] Xin chào mọi người.

+ Còn trường hợp mà mọi người muốn nhập chữ in nghiêng hoặc chữ in đậm thì nhập như sau:

 • Chữ in nghiêng: [i] [00ff00] Xin chào mọi người
 • Chữ in đậm: [b] [00ff00] Xin chào mọi người

– Bước 3: Khi nhập xong các cú pháp trên thì mọi người chỉ cần nhấp vào OK và gửi đi là xong. Như vậy thì dòng chữ của người chơi khi chat sẽ có màu và kiểu chữ đúng như mong muốn của anh em.

Lưu ý khi dùng bảng màu FF

+ Người chơi có thể sử dụng nhiều mã màu kết hợp trong cùng một đoạn chat theo cú pháp là: [Mã màu FF] Nội dung [Mã màu] Nội dung… Từ đó, phần nội dung chat sẽ có màu sắc tương ứng với các mã màu như hình sau đây:

Bảng màu ff

+ Bảng màu FF chỉ áp dụng từ phiên bản game OB31 trở đi. Nếu như người chơi còn dùng những bản cũ thì không thiết lập được các màu chữ trong bảng màu FF. Vì vậy anh em hãy nhanh tay cập nhật bản game mới nhất để áp dụng các mã màu đẹp.

Trên đây là phần tổng hợp bảng màu FF mới nhất cho các game thủ chơi game Free Fire hiện nay có thể trải nghiệm trò chơi thú vị hơn. Anh em cũng có thể tạo ra cho mình một cái tên tài khoản khác biệt và ấn tượng từ bảng màu trên.

Xem thêm:

 • Tặng Acc FF Miễn Phí – Shop cho Acc Free Fire đăng nhập facebook 100%
 • Hack Acc FF Miễn Phí Đăng Nhập Facebook 100%
 • Nạp kim cương lậu Free Fire: Nhận KC lậu FF miễn phí ko tốn tiền

Bạn đang xem bài viết: Bảng màu FF 2023: Màu phát sáng, dạ quang, đậm nghiêng. Thông tin do headenglish.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment