Danh sách bài học

 MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

Bước đầu giúp người học cải thiện khả năng diễn đạt thành câu hoàn chỉnh khi gặp các chủ đề gần gũi như: 

 Giới thiệu bản thân;

 Giới thiệu công việc;

 Giới thiệu những người thân thuộc hoặc những người mình quan tâm;

 Giới thiệu vật dụng hữu ích mình sử dụng hàng ngày hoặc một món đồ kỷ niệm;

 Giới thiệu nơi chốn, địa điểm yêu thích;

 Chia sẻ sở thích ăn uống, giải trí;

 Chia sẻ trải nghiệm du lịch hoặc khi tham gia các sự kiện có ý nghĩa đặc biệt.

 Giúp người học cải thiện khả năng nghe và nhận diện lớp từ phổ thông, có tần suất sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày. Các câu trong mỗi bài học được trình bày rõ ràng, đúng ngữ điệu và ở 2 tốc độ khác nhau (chậm – bình thường), giúp người học dần dần quen từ và nhạy từ khi nghe.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

 Making simple sentences

     (Xây dựng câu đơn căn bản)

 Making simple questions

     (Xây dựng câu hỏi đơn giản)

 Greetings

     (Chào hỏi)

 Introducing yourself

     (Giới thiệu bản thân)

 Introducing your family

     (Giới thiệu gia đình)

 Talking about your daily routine

     (Giới thiệu lịch trình)

 Talking about your job

     (Miêu tả công việc)

 Describing a person (your friend/ your neighbour)

     (Miêu tả người (bạn bè/ hàng xóm))

 Describing a person (someone helpful)

     (Miêu tả người (người tốt bụng))

 Describing a person (your colleague/ manager)

     (Miêu tả người (đồng nghiệp/ quản lý))

 Describing your favourite thing (something meaningful)

     (Miêu tả món đồ yêu thích (món đồ ý nghĩa))

 Describing your favourite thing (something useful)

     (Miêu tả món đồ yêu thích (món đồ hữu ích))

 Describing your favourite sport

     (Miêu tả môn thể thao yêu thích)

 Describing your favourite food/ meal

     (Miêu tả món ăn/ bữa ăn yêu thích)

 Describing your favourite place (your hometown/ a city)

     (Miêu tả nơi chốn yêu thích (quê nhà/ thành phố đang sinh sống))

 Describing your favourite place (your room/ house)

     (Miêu tả nơi chốn yêu thích (căn phòng/ căn nhà))

 Describing your favourite place (school/ office/ company)

     (Miêu tả nơi chốn yêu thích (trường học/ văn phòng/ công ty))

 Describing your favourite place (a restaurant/ a hotel)

     (Miêu tả nơi chốn yêu thích (nhà hàng/ khách sạn))

 Describing an experience (a holiday/ a business trip)

     (Miêu tả trải nghiệm (chuyến du lịch/ chuyến công tác))

 Describing an experience (an exam/ an interview)

     (Miêu tả trải nghiệm (kỳ thi/ cuộc phỏng vấn))

 Describing an experience (a special party)

     (Miêu tả trải nghiệm (một bữa tiệc đặc biệt))

LỢI ÍCH THAM GIA KHÓA HỌC

  Giáo viên trực tiếp đánh giá năng lực, hướng dẫn lộ trình học phù hợp

  Hoc theo tài liệu được biên soạn riêng cho học viên mất gốc tiếng Anh

  Học phí đóng theo tháng

 Giảm 20% học phí tháng đầu tiên cho học viên mới

  Được học bù theo lịch linh động

 Tặng thẻ học online trị giá 899,000đ

 

 

 


Thời khoá biểu

Lớp Lịch học  Đăng ký
CB1-12 S 246 - 8:00 - 10:00 Đăng ký
CB1-13 S 246 - 10:00 - 12:00 Đăng ký
CB1-14 C 357 - 14:00 - 15:30 Đăng ký