Danh sách bài học

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Giúp người học cải thiện khả năng diễn đạt thành câu hoàn chỉnh khi gặp các chủ đề gần gũi như: 

  Miêu tả thói quen ăn uống, mua sắm, đi lại;

  Trình bày kế hoạch ngắn hạn, dài hạn;

  Bày tỏ cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét, lo lắng, sợ hãi;

  Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn;

  Bày tỏ lòng biết ơn, thái độ xin lỗi một cách trang trọng;

  Miêu tả quy trình, cách thức.

  Giúp người học cải thiện khả năng nghe và nhận diện lớp từ phổ thông, có tần suất sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày. Các câu trong mỗi bài học được trình bày rõ ràng, đúng ngữ điệu và ở 2 tốc độ khác nhau (chậm – bình thường), giúp người học dần dần quen từ và nhạy từ khi nghe.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

        Expressing likes and dislikes …..Bày tỏ yêu và ghét

        Describing eating habits ….Miêu tả thói quen ăn uống

 Describing shopping habits …. Miêu tả thói quen mua sắm

 Describing weather/ seasons … Miêu tả thời tiết/ mùa màng

 Describing health issues …. Trình bày các vấn đề sức khỏe

 Describing strengths/ weaknesses …. Miêu tả điểm mạnh/ điểm yếu

 Describing my weekend plan ….. Trình bày kế hoạch cuối tuần

 Talking about my study plan … Trình bày kế hoạch học tập

 Talking about my career plan …. Trình bày kế hoạch nghề nghiệp

 Describing my project plan …. Trình bày kế hoạch thực hiện dự án

 Talking about feelings and moods (joy and sorrow) …. Miêu tả cảm xúc và thái độ (vui và buồn)

 Giving and responding to good news …. Cách báo và đáp tin tức tốt

 Giving and responding to bad news …  Cách báo và đáp tin tức xấu

 Expressing fear and anxiety …. Bày tỏ nỗi sợ và lo lắng

 Expressing certainty and uncertainty …. Bày tỏ sự chắc chắn và không chắc chắn

 Describe advantages & disavantages … Trình bày thuận lợi và khó khăn

 Apologising …. Cách nói lời xin lỗi

 Expressing thanks/ gratitude and responding to thanks …. Bày tỏ lòng biết ơn và đáp lại lời cảm ơn

 Describing process (food) …. Miêu tả quy trình (cách chế biến món ăn)

 Describing process (letter) …. Miêu tả quy trình (cách viết thư)

LỢI ÍCH THAM GIA KHÓA HỌC

  Giáo viên trực tiếp đánh giá năng lực, hướng dẫn lộ trình học phù hợp

  Hoc theo tài liệu được biên soạn riêng cho học viên mất gốc tiếng Anh

  Học phí đóng theo tháng

 Giảm 20% học phí tháng đầu tiên cho học viên mới

  Được học bù theo lịch linh động

 Tặng thẻ học online trị giá 899,000đ

 

 

 


Thời khoá biểu

Lớp Lịch học  Đăng ký
CB1-12 S 246 - 8:00 - 10:00 Đăng ký
CB1-13 S 246 - 10:00 - 12:00 Đăng ký
CB1-14 C 357 - 14:00 - 15:30 Đăng ký