Đỗ xe cách biển cấm dừng 299m 300m có bị phạt không?

Tình huống này tôi thấy được chia sẻ với một thành viên trong cộng đồng OFFB, giống với nhiều trường hợp tôi đã gặp nên tôi muốn tìm câu trả lời.

Giả sử xe ở làn (1) rẽ phải vào đường chính rồi đỗ ở vị trí (2) cách biển cấm dừng dưới 300m thì có bị phạt không?

Như vậy, trên đường chính có biển cấm các phương tiện dừng đỗ, kèm theo biển phụ cách 300m và hai mũi tên chỉ hướng. Theo những gì tôi hiểu biển báo này có nghĩa là không có phương tiện nào dừng lại trong phạm vi 300 mét theo hướng mũi tên tính từ vị trí của biển báo.

Từ phía sau biển trên đi thẳng khoảng 200m sẽ có một con ngõ, tại ngã tư này không có biển báo. Xin hỏi xe ô tô xuất phát từ lối ra của đường chính rẽ phải rồi dừng lại trên đường chính mà chưa đi quá giới hạn của biển báo cấm 300m đã nêu thì phương tiện đó có bị phạt không?

Trước hết, tôi thắc mắc không biết sau khi biển báo gặp ngã tư thì có biển cảnh báo nữa không, nếu không thì hiệu lực của biển báo sẽ hết. Tôi có đúng không và còn trường hợp trên thì sao?

Thứ hai, với biển cấm đỗ xe trong phạm vi cách biển 300m, nếu ô tô đỗ cách biển 290m, thậm chí 299m thì có bị phạt không? Vì có thể không dễ ước tính khoảng cách vài mét, nên các phép đo có thể bị sai số.

Độc giả Minh Hoàng

Leave a Comment