Khi thấy dấu hiệu này, bạn nên làm gì?

Không khó để bắt gặp một tấm biển vô giá trị như trên

Không khó để bắt gặp một tấm biển vô giá trị như trên

Theo thể chế quy chuẩn báo hiệu đường bộ quy định tại QCVN 41:2016/BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/11/2016, quy chuẩn biển báo hiệu quy định cấm ô tô vượt nhau (biển số P.125) và cấm các loại xe đi ngược chiều. Biển quá tải (biển P.126) có thiết kế và quy định như sau:

Biển báo cấm P.125 có ý nghĩa như sau:

– Cấm các phương tiện cơ giới vượt nhau

– Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện cơ giới vượt nhau (kể cả xe ưu tiên theo quy định) nhưng cho phép xe mô tô, xe gắn máy hai bánh vượt.

– Biển báo cấm hết hiệu lực khi có biển số ĐP.133 “Cấm vượt” (như hình bên) hoặc tại vị trí biển số P.135 “Hết các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển báo cấm khác thời gian. chức năng.

Khi thấy dấu hiệu này, bạn nên làm gì?  - 3

Biển báo cấm P.126 có nghĩa là:

– Cấm xe tải vượt xe cơ giới khác

– Biển có hiệu lực cấm các loại xe tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn 3.500 kg, kể cả xe ưu tiên. theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt mô tô, xe gắn máy hai bánh.

– Biển báo không có giá trị cấm xe cơ giới đi và xe ô tô tải đi qua

– Biển báo cấm hết hiệu lực khi có biển số ĐP.133 “Cấm vượt” hoặc tại vị trí có biển số P.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời tại thời điểm đó có nhiều biển báo cấm khác đã hết hiệu lực .

Như vậy, cần lưu ý rằng, biển cấm P.126 chỉ có hiệu lực đối với các loại xe tải có khối lượng chuyên chở trên 3.500 kg, các xe tải có khối lượng chuyên chở thấp hơn không bị áp dụng biển báo cấm này. .

Biển số DP.133 có nghĩa là

Biển số DP.133 có nghĩa là “Cấm vượt”

Biển số P.135 có nghĩa là

Biển số P.135 có nghĩa là “Tất cả các lệnh cấm”

Như Phúc

Khi thấy dấu hiệu này, bạn nên làm gì?  - 6Khi thấy dấu hiệu này, bạn nên làm gì?  - 7Khi thấy dấu hiệu này, bạn nên làm gì?  - số 8

Leave a Comment