Ý nghĩa biển số xe ngoại giao, xe nước ngoài tại Việt Nam

(Ảnh: Đình Thảo)

Ý nghĩa biển số xe

Theo Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đăng ký phương tiện giao thông (phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) có hiệu lực từ ngày 1/6/2014, biển số nền trắng, số đen, chữ “NG” màu đỏ. “ Dòng ký hiệu cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên người nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của các cơ quan này. Trong đó, biển số xe của Đại sứ và Tổng lãnh sự mang thứ tự đăng ký là số 01 và có gạch đỏ chồng lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký.

Biển số nền trắng, số màu đen, có dãy ký hiệu “QT” màu đỏ được cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và cho nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức này. Riêng biển số của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức Liên hợp quốc có thêm gạch đỏ gạch chéo giữa các số thể hiện ký hiệu xe của tổ chức quốc tế này và thứ tự đăng ký.

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có một loạt chữ viết tắt “CV” cấp cho xe của nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN” cấp cho xe của tổ chức, cơ quan đại diện, cá nhân nước ngoài (trừ đại sứ, tổng lãnh sự; người đứng đầu cơ quan đại diện) tổ chức Liên hợp quốc; nhân viên hành chính kỹ thuật có chứng minh thư công vụ của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế).

Cách sắp xếp các chữ và số trên biển số xe ô tô nước ngoài như sau: hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe, tiếp theo là nhóm thứ hai ký hiệu tên nước và tổ chức quốc tế gồm ba số tự nhiên và ba số. Nhóm thứ ba là dãy số chỉ nhóm đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99.

Như vậy, theo quy định, biển số 41-291-NG-01 như ảnh trên được hiểu là xe ngoại giao Hungary (291) đăng ký tại TP.HCM. Hồ Chí Minh (41) dành cho người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao (số thứ tự 01), ở đây là Tổng Lãnh sự quán Hungary.

Chiếc xe mang biển số 41-501-NG-08 là xe của Tổng Lãnh sự quán Australia (501) đăng ký tại TP.HCM.  Hồ Chí Minh (41).  Ảnh: Đình ThảoChiếc xe mang biển số 41-501-NG-08 là xe của Tổng Lãnh sự quán Australia (501) đăng ký tại TP.HCM. Hồ Chí Minh (41). Ảnh: Đình Thảo

miễn dịch

Căn cứ Thông tư liên tịch 01-TTLN ngày 8-9-1988 Hướng dẫn việc điều tra và xử lý vi phạm giao thông do người, phương tiện nước ngoài gây ra và các quyền ưu đãi, miễn trừ trong Pháp lệnh cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã ký ngày Ngày 23 tháng 8 năm 1993, phương tiện giao thông của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và người có thân phận ngoại giao (ô tô đăng ký NG) được hưởng quyền miễn trừ khám xét, trưng dụng, bắt giữ và thi hành các biện pháp. quản lý.

Cũng theo Thông tư liên tịch 01 nêu trên, người có thân phận ngoại giao (có hộ chiếu ngoại giao) được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự và không bị xử lý hành chính khi vi phạm giao thông. đường do chúng gây ra. Tuy nhiên, họ phải chấp hành luật giao thông đường bộ Việt Nam và chịu trách nhiệm bồi thường vật chất khi xảy ra tai nạn giao thông do mình gây ra.

Trong trường hợp xe mang biển số NG, QT vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng mà người điều khiển là người Việt Nam thì việc điều tra, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. , dựa trên nguyên tắc không cản trở quá mức hoạt động của cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế.

Cập nhật thông minh

Ý nghĩa biển số ngoại giao, xe nước ngoài tại Việt Nam - 3Ý nghĩa biển số xe ngoại giao, xe nước ngoài tại Việt Nam - 4

Leave a Comment